Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP) is een initiatief van kerken en geloofsgemeenschappen in Apeldoorn om financiële en materiële hulp te bieden aan mensen in noodsituaties waar geen andere helper voorhanden is.