Skip to main content
Apeldoorn geeft warmte

Apeldoorn geeft warmte

Apeldoorn geeft warmte

Apeldoorn geeft warmte

Evaluatie actie "Apeldoorn geeft warmte"

Aanleiding

Toen het rijk besloot in november en december 2022 elk gezin € 190 te geven als tegemoetkoming in de energiekosten, vroegen veel kerkelijke mensen zich af of dat geld niet beter besteed kon worden aan mensen die het echt nodig hadden.

Start "Apeldoorn geeft Warmte"

En zo werd het project Apeldoorn geeft warmte 2 geboren. Deze keer niet alleen door CNAP (Christelijk Noodfonds APeldoorn) georganiseerd, maar nu in nauwe samenwerking met deA,(duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) en Stimenz.(welzijnsorganisatie in Apeldoorn).

Hulp bieden in onderlinge samenwerking met deA

De inzet was dat alleen geld geven korte-termijn-hulp was, en dat deA de expertise bezit om te helpen met isoleren in de breedste zin des woords. Ook de gemeente zette in op betere isolatie. Door de onderlinge samenwerking daalde de energierekening bij mensen daadwerkelijk.
Het hoeft geen betoog dat daar veel overleg en vergaderen aan voorafgegaan is. Maar de opzet slaagde na aanvankelijke aanloop problemen. De medewerkers van CNAP kregen er vrij onverwachts een taak bij, maar hebben zich uitstekend van hun taak gekweten.. De communicatie met hen had beter gekund, constateerde het bestuur achteraf. Een woord van dank aan de beide medewerkers van CNAP is zeker op zijn plaats.

Hartverwarmend

Hartverwarmend waren de vele giften uit de hele samenleving die we mochten ontvangen. Het bedrag van ruim €150.000 ging alle verwachting te boven. De organisatoren hebben met ontroering geconstateerd dat helpen waar geen helper is, een diaconale gedachte, zo geweldig in praktijk is gebracht. Heel veel dank aan alle gulle gevers. Door uw gift konden 275 adressen een geldelijke gift ontvangen en 513 adressen zijn via deA geholpen aan betere isolatie of zuiniger apparatuur.
We constateerden met elkaar dat het opzetten van zo'n proces heel veel tijd en energie kost, maar dat het resultaat meer dan de moeite waard is geweest.
Over de samenwerking zijn we enthousiast. De communicatiemedewerker van deA heeft de contacten met de pers onderhouden. Ook is er in een radio-uitzending aandacht besteed aan Apeldoorn geeft warmte. Op televisie (Family7) heeft de voorzitter uit mogen leggen wat CNAP voor de samenleving betekent.

14 kerken en 4 vrienden

Het initiatief van de protestantse diaconie gemeente Apeldoorn om te komen tot een gezamenlijk noodfonds voor alle inwoners van Apeldoorn is een gouden greep gebleken.
Inmiddels nemen 14 kerken en 4 vrienden deel aan het noodfonds Zij doneren diaconale gelden, zodat vanuit één punt hulp gegeven kan worden.

Gezegend

Wij voelen ons als organisatie gedragen door uw liefde en hulp en ervaren Gods zegen op ons werk.

Namens het bestuur;
Bouwien Krikke-Smook