Skip to main content
 • Apeldoorn geeft warmte

  Apeldoorn geeft warmte

 • Apeldoorn geeft warmte

  Apeldoorn geeft warmte

Een gift aanvragen

Hartverwarmend zijn de reacties geweest na de start van de actie:” Apeldoorn geeft warmte” waardoor we vele gulle gaven mochten ontvangen.
We zijn dankbaar dat we met deze giften veel inwoners van Apeldoorn kunnen helpen die het nu financieel moeilijk hebben.

Voor wie?

Een gift kan worden aangevraagd door alle inwoners van de gemeente Apeldoorn die een zelfstandige huishouding voeren en die door de hoge energiekosten het financieel moeilijk hebben.
Bij de toekenning van giften denken we met name aan huishoudens die wat betreft het gezinsinkomen (net) boven de minimagrens uitkomen. Juist voor deze huishoudens zijn de gestegen prijzen en de hoge energiekosten extra zwaar. Deze huishoudens hebben veel minder kunnen profiteren van de compensatieregelingen die vanuit de overheid zijn toegekend dan huishoudens met een inkomen tot 130% van het minimum. Bij de beoordeling van de aanvragen geldt de hoogte van het inkomen niet als uitgangspunt maar het besteedbaar bedrag dat u overhoudt na aftrek van de vaste lasten. Een duidelijke toelichting van uw financiële situatie is daarom belangrijk.

Waarvoor kom ik in aanmerking?

Behalve met een financiële gift willen we ook helpen met energiebesparende maatregelen zoals waterbesparende douchekoppen, tocht-strips, radiatorfolie, vervanging van een oude koelkast en wat maar meer besparing op kan leveren. Daarvoor bieden we een energiecoach aan. Deze kan geheel vrijblijvend, samen met u het huis doorlopen en kijken wat nodig is. Kosten ten behoeve van energiebesparende maatregelen kunnen eventueel deels worden vergoed.

Hoe vraag ik aan?

Een aanvraag kan worden ingediend via het aanvraagformulier Apeldoorn Geeft Warmte.
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden;

 • Via een hulpverlenende instantie die het formulier voor u kan downloaden en met u kan invullen.
 • Via een diaken van (één van de bij het CNAP aangesloten kerk- of geloofsgemeenschappen) die allemaal een formulier toegezonden hebben gekregen.
 • Door het formulier zelf te downloaden, in te vullen en te voorzien van de nodige bijlagen. (button/link)

Het formulier kan alleen in behandeling genomen worden als het volledig is ingevuld en als de benodigde bijlagen zijn bijgevoegd.

Let u er s.v.p. daarom op dat;

 1. Het formulier is ondertekend
 2. Een afschrift van uw nieuwe energienota is bijgevoegd
 3. Uw bankrekeningnummer duidelijk leesbaar is ingevuld
 4. U heeft ingevuld (ja/nee) of u toestemming geeft dat een energiecoach contact met u opneemt.

Wanneer het voor u niet mogelijk is om uw aanvraag digitaal retour te zenden, dan kunt u het formulier met de benodigde bijlagen ook gewoon opsturen naar het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP) Deventerstraat 40, 7311 LW Apeldoorn.

Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen?

De actie loopt tot 1 juni 2023. Tot deze datum heeft u de gelegenheid om een aanvraag in te dienen.

Gezien het grote aantal te verwachten aanvragen, kan de afhandeling van uw aanvraag enige tijd in beslag nemen.

Aanvraagformulier downloaden:

Een actie samen met:

Maak een ander blij:

Bouwien Krikke, voorzitter van CNAP: “Als je een goed energiecontract hebt, een geïsoleerd huis en zonnepanelen, heb je weinig last van de energiecrisis. De compensatie heb je eigenlijk niet nodig. Waarom zou je er een ander dan niet blij mee maken? Als je de 380 euro doneert aan ‘Apeldoorn geeft warmte’ weet je dat je er een ander mee helpt. Wie het goed heeft, kan met deze actie delen met wie het moeilijk heeft. Dit omdat we geloven in verbondenheid tussen mensen.