Skip to main content
CNAP de Herberg Apeldoorn

CNAP Apeldoorn

Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn wil bijdragen aan de structurele verbetering van de leefomstandigheden van inwoners van Apeldoorn.

In het Noodfonds neemt een groeiend aantal kerken en geloofsgemeenschappen deel. Daarmee geven zij in praktische zin en eensgezind vorm aan hun diaconale opdracht.

Wie nemen deel

Van elke deelnemende kerk of geloofsgemeenschap is een link naar hun website opgenomen.

Samenwerking

Verder werkt het Noodfonds nauw samen met maatschappelijke instanties als de Voedselbank, Kledingbank en Dorcas maar ook met diverse hulpverlenende organisaties.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen bedrijven, maar ook fondsen of particulieren een handreiking doen in geld of in natura. Dit vergroot onze mogelijkheden.

Hulp geven

De jaarlijkse en incidentele financiële bijdragen of bijdragen in natura, stelt het noodfonds in staat hulpvragers een handreiking te doen in hun uiterst moeilijke omstandigheden.

Wilt u ons helpen; vul dat het contactformulier of u kunt een bijdrage doneren!

Jaarverslagen

Wilt u meer inzicht in onze activiteiten of financiën gaat u dan naar “Jaarverslagen”.
Onze handreiking is in de vorm van een lening, een gift of goederen. Op de aanvraagprocedure wordt ingegaan bij “Hulp geven”.

Overige documenten

Hier vindt u alle overige documenten die van belang zijn voor CNAP en die wij graag met u delen.

Doneren

U KUNT RECHTSTREEKS EEN GIFT OVERMAKEN OP ONS IBAN NUMMER:
NL51 RABO 0319 7141 44
o.v.v. eenmalige gift CNAP

Anbi Status CNAP Apeldoorn